Hvordan virker vår metode?
Sprøytesåing, eller hydroseeding på engelsk, er en økonomisk og rask metode for såing av gress. Vi blander gressfrø, gjødsel og bindemiddel med vann i en tank og sprøyter dette på de arealene som man ønsker skal få nytt frisk gress.

Vanligvis bruker vi frø som gir et setervollpreg og som er nøysomt og tåler tørke. Vår blanding inneholder bl.a. rødsvingel med underjordiske utløpere som binder jorden sammen. Vi kan bruke tiriltunge og hvitkløver til pynt og vi bruker ofte ettårig raigras som sikrer hurtig etablering etter såing. I tillegg kan det blandes i frø av bjørk og andre treslag.