Hvorfor benytte sprøytesåing?


Førstehjelp for naturens sår

Man kan la naturen gå sin gang og la gresset gro i eget tempo, men tar man tiden til hjelp kan skaden forverres ved nedbryting og erosjon av jordoverflaten. Denne typen gressetablering bidrar til at slike uønskede sår i naturen igjen blir grønne og friske.

Kostnadseffektivt

Du kan spare penger ved å benytte sprøytesåing. Vi kan dekke store arealer på kort tid, og ved å benytte sprøytesåing kan vi nå områder som ellers er utilgjengelig. Ved sprøytesåing blir frø og gjødsel limet fast der de ellers ikke ville sitte, og er der til etablering har skjedd.