Sprøytesåing av gress - vi limer gresset på!

En økonomisk og rask metode for etablering av friskt nytt gress.

Sprøytesåing er godt egnet mange steder, som blant annet:

  Hyttetak
  Skråninger langs vei
  Anlegg for skiheis
  Fotballbaner
  Steinbrudd
  Golfbaner
  Demninger

Sprøytesåing er en meget økonomisk måte for gressetablering. Metoden er effektiv bl.a. ved at gressfrø og gjødsel limes fast til overflaten. Der ligger det til etablering har skjedd. Såing kan derfor skje på eksisterende flater, til og med der matjord mangler. Vi har 25 års erfaring med sprøytesåing og gressetablering.